Make your own free website on Tripod.com

日期:二零零一年六月十二日
來源:蘋果日報
題目:郭耀明拍電影聽福音

  郭 耀 明 ( 右 ) 噚 日 去 尖 沙 嘴 , 出 席 電 影 《 生 命 因 愛 動 聽 》 記 者 會 。 佢 話 早 排 拍 呢 套 戲 時 , 有 基 督 徒 日 日 灌 輸 宗 教 知 識 畀 佢 , 佢 話 : 「 我 一 向 都 冇 信 教 , 初 初 佢 講 道 理 時 , 係 有 少 少 厭 煩 。 不 過 , 冇 所 謂 啦 , 宗 教 始 終 都 係 導 人 向 善 。 」日期:二零零一年六月十二日
來源:新報
題目:郭耀明對事業不再絕望

  差 不 多 有 五 年 時 間 沒 拍 電 影 的 郭 耀 明 , 最 近 和 陳 松 伶 合 演 之 福 音 電 影 「 生 命 因 愛 動 聽 」 , 成 績 理 想 , 耀 明 自 言 感 到 十 分 意 外 , 而 當 初 使 他 動 心 接 拍 這 部 電 影 , 是 因 被 劇 情 感 動 和 角 色 性 格 與 其 本 身 十 分 相 近 , 所 以 儘 管 他 不 是 基 督 教 徒 , 但 仍 答 應 參 演 。

  他 向 記 者 透 露 , 拍 片 前 與 松 松 並 不 相 識 , 而 難 度 在 於 一 開 始 便 要 與 松 松 合 演 一 場 生 離 死 別 之 戲 份 , 現 在 演 出 成 功 , 耀 明 表 示 全 賴 松 松 是 個 好 對 手 , 帶 動 他 入 戲 。

  拍 畢 此 片 後 , 耀 明 表 示 最 大 收 益 便 是 懂 得 「 珍 惜 」 兩 個 字 , 他 說 : 「 在 事 業 低 潮 時 曾 經 對 世 界 好 絕 望 , 但 現 在 識 諗 , 容 易 接 受 唔 如 意 的 事 。 」

  稍 後 , 耀 明 將 演 出 無 線 劇 集 「 蕭 十 一 郎 」 。 他 表 示 現 正 為 往 台 灣 出 唱 片 作 好 准 備 , 一 切 在 籌 備 當 中 。日期:二零零一年六月十二日
來源:太陽網
題目:王傑拍福音電影演澳洲賭神

  由 影 音 使 團 改 編 自 真 人 真 事 之 福 音 電 影 《 生 命 因 愛 動 聽 》 , 六 間 戲 院 上 映 三 十 九 日 , 票 房 至 今 已 達 五 百 萬 元 , 電 影 公 司 特 於 昨 日 舉 行 記 者 會 祝 捷 , 主 角 陳 松 伶 及 郭 耀 明 均 有 出 席 。 松 松 ( 陳 之 暱 稱 ) 除 感 高 興 之 餘 , 更 透 露 早 前 曾 探 望 羅 文 : 「 佢 生 命 力 仲 強 過 我 , 好 堅 強 , 佢 可 以 拍 福 音 電 影 ! ( 你 咁 講 會 唔 會 有 v 景 呀 ? ) 唔 係 , 我 咁 講 佢 都 冇 所 謂 ! 」日期:二零零一年六月十二日
來源:大公報
題目:郭耀明陳松伶初結片緣

  約 滿 「 無 線 」 的 郭 耀 明 簽 了 經 理 人 公 司 ﹐ 與 「 無 線 」 改 簽 藝 員 合 約 。

  郭 耀 明 昨 日 出 席 《 生 命 因 愛 動 聽 》 招 待 會 ﹐ 他 說 ﹕ 「 我 已 有 五 、 六 年 沒 有 拍 電 影 ﹐ 今 次 是 因 上 次 合 作 拍 電 影 的 導 演 覺 得 這 部 片 的 角 色 很 適 合 我 ﹐ 於 是 再 找 我 ﹐ 亦 是 我 初 次 同 陳 松 伶 結 片 緣 。 開 工 未 幾 ﹐ 便 拍 攝 我 們 生 離 死 別 的 場 面 ﹐ 由 於 之 前 我 不 認 識 松 松 ﹐ 曾 一 度 很 擔 心 ﹐ 幸 松 松 性 格 開 朗 ﹐ 令 我 們 容 易 熟 絡 ﹐ 故 拍 攝 起 來 還 很 順 利 。 不 過 ﹐ 初 時 最 不 習 慣 的 是 同 組 人 員 都 是 基 督 徒 ﹐ 他 們 不 時 七 嘴 八 舌 講 上 帝 ﹐ 感 覺 很 煩 ﹐ 後 來 覺 得 其 實 都 是 導 人 向 善 ﹐ 慢 慢 便 接 受 了 。 同 時 ﹐ 此 片 令 我 有 一 大 收 穫 ﹐ 是 要 珍 惜 生 命 ﹐ 過 去 因 為 事 業 不 如 意 ﹐ 做 人 不 甚 起 勁 ﹐ 從 影 片 中 明 白 到 要 珍 惜 生 命 ﹐ 怎 樣 都 要 活 下 去 。 」

  郭 耀 明 稱 ﹐ 本 來 最 近 有 一 部 電 影 找 他 ﹐ 因 角 色 要 他 演 舞 女 帶 班 ﹐ 經 理 人 幫 他 推 了 。 稍 後 會 為 「 無 線 」 拍 攝 一 部 古 裝 劇 《 蕭 十 一 郎 》 。日期:二零零一年六月十二日
來源:文匯報
題目:郭耀明工作接踵來

  郭 耀 明 拍 完 福 音 電 影 《 生 命 因 愛 動 聽 》 之 後 , 工 作 接 踵 而 來 , 登 台 之 餘 還 接 了 兩 部 電 視 劇 , 其 中 一 部 是 古 裝 劇 《 蕭 十 一 郎 》 。

  兩 個 月 前 他 與 無 線 的 經 理 人 合 約 屆 滿 後 , 改 簽 藝 員 約 , 另 外 找 經 理 人 。

  《 生 》 片 不 單 為 他 帶 來 演 出 機 會 , 更 啟 發 他 要 珍 惜 身 邊 的 一 切 , 並 發 覺 世 界 並 非 想 像 中 咁 絕 望 。 他 承 認 在 拍 《 真 情 》 之 前 , 做 很 多 事 都 唔 如 意 , 加 上 事 業 又 處 於 低 潮 期 , 形 成 自 己 很 不 開 心 。 如 今 工 作 機 會 接 踵 而 來 , 他 笑 言 現 在 是 努 力 期 。